Buzgó félelemből


Ján 1,1. Csel 16,1 6Minekokáért emlékeztetlek téged, hogy gerjeszd fel az Isten kegyelmi ajándékát, a mely benned van az én kezeimnek rád tétele által.

orr papilloma mri

Róm 8,15 8Ne szégyeneld hát a mi Urunk bizonyságtételét, se engem az ő foglyát; hanem buzgó félelemből szenvedj az evangyéliomért Istennek hatalma szerint. Luk 9,26 9A ki megtartott minket és hívott szent hívással, nem a mi cselekedeteink szerint, buzgó félelemből az ő saját végezése és kegyelme szerint, mely adatott nékünk Krisztus Jézusban örök időknek előtte, Eféz 1, 10Megjelentetett pedig most a mi Megtartónknak, Jézus Krisztusnak megjelenése által, a ki eltörölte a halált, világosságra hozta pedig az életet és halhatatlanságot az evangyéliom által, Ján 11, Mát 25, 13Az egészséges beszédeknek példáját megtartsd, a miket én tőlem hallottál, a Krisztus Jézusban való hitben és szeretetben.

parazita zivotinje

Zsolt ,1 14A rád bízott drága kincset őrizd meg a bennünk lakozó Szent Lélek által. Eféz 5,2 16Az Úr legyen irgalmas az Onesiforus házanépének: mert gyakorta megvidámított engem, és az én bilincsemet nem szégyenlette; Eféz 6,20 17Sőt mikor Rómában volt, buzgón keresett engem, meg is talált.

hogyan lehet megkülönböztetni az arcon lévő papilloma anyajegyet

Mát 4,17 18Az Úr engedje meg néki, hogy találjon irgalmasságot az Úrnál ama napon. És hogy mily nagy szolgálatot tett Efézusban, te jobban tudod.

humán papillomavírus gyógyszer