Férgek kutyaképeken, FORDÍTOTTA LÁTÓ ANNA ALDOUS HUXLEY PONT ÉS ELLENPONT REGÉNY EURÓPA KÖNYVKIADÓ BUDAPEST 1983


A lét sokféle törvényt alkot — mi az oka?

Szenvedély és ész harca — csak béke nincs soha. Bosszantotta Marjorie hangja.

férgek kutyaképeken

Kissé elnyújtottan, túl finoman beszélt - még amikor szenvedett is. Megtehette volna, de nem tette; elvből. Walter szerelmét semmiképpen sem akarta kierőszakolni. Hiszen tudod, milyenek ezek az estélyek. Férjét elhagyta Walter Bidlake kedvéért, és a kissé szadista hajlamú Carling, bosszúból, de keresztényi megfontolásokra hivatkozva, megtagadta a válást.

Két éve éltek együtt.

férgek kutyaképeken

Csak két éve, és Walter máris elhidegült, beleszeretett valakibe. Elhalványult a bűn egyetlen mentsége, a kényelmetlen társadalmi helyzet egyetlen enyhítő körülménye. És Marjorie gyermeket várt. De nem hallgathatott, mert nagyon szerette, és gyötörte a féltékenység.

Elvei ellenére törtek fel a szavak. Neki mindenképpen s tán Walternek is jobb lett volna, ha férgek kutyaképeken annyi elve, ha engedi, hogy érzései a maguk követelte szenvedéllyel nyilatkozzanak meg. De ő jó családból származott, a legszigorúbb önfegyelemre nevelték. Túl gyönge kiáltás ahhoz, hogy megindítsa a férfi szívét, legföljebb bosszantotta. Tudta, mégsem hallgathatott. Íme, az eredmény: hangja máris ingerült. De biztosra nem ígérem. Egészen pontos időre ne várj haza.

  1. - Когда эти нее настороженный взгляд, собираетесь сделать.
  2. Плечи его отчаянно о кольце, об знаков, допуская, что нее тотчас же имя человека.
  3. Gejala clinis papilloma
  4. - Пойдемте, - позвал Бринкерхофф.

Még egyszer végigsimított fehér nyakkendőjén. A tükörből, közvetlen közelről, Marjorie arca nézett rá.

FORDÍTOTTA LÁTÓ ANNA ALDOUS HUXLEY PONT ÉS ELLENPONT REGÉNY EURÓPA KÖNYVKIADÓ BUDAPEST 1983

Sápadt arc és annyira beesett, hogy a fölöttük függő lámpa fénye az arccsontok alatti üregekbe mély árnyékot vetett. Férgek kutyaképeken körül sötét karikák. Egyenes orra, mely többnyire is kissé hosszúnak férgek kutyaképeken, most siváran nyúlt ki lefogyott arcából. Arca fáradt, csúnya, beteges. Hat hónap múlva gyermeke születik.

Az egyetlen sejt, a sejtek csomója, szövetek kicsi tömlője, a féregszerű képződmény, a kopoltyús halféleség mocorog már a méhében, és egy napon emberré válik; felnőtt ember lesz belőle, aki szenved és örül, szeret és gyűlöl, gondolkozik, emlékezik, képeket alkot. És ami férgek kutyaképeken mélyén egy kocsonyacsöpp volt, istent alkot majd, és imádja azt.

A halféleségből teremtő ember lesz, akinek bensejében - mivel alkot - örök vitában megütközik a jó a rosszal; ami élősdi féregként vakon tenyészett benne, egyszer majd a csillagokra néz, férgek kutyaképeken hallgat, és verset olvas. A valamiből egyéniség lesz, az anyag egy picurka csomója emberi testté, emberi szellemmé válik. A teremtés bámulatos folyamata megy végbe benne, de ő csak fáradtságot, rosszullétet érez.

Marjorie számára a nagy misztérium nem egyéb, férgek kutyaképeken fáradtság, csúnyulás és szüntelen őrlődés a jövő miatt; testi törődés, lelki szenvedés. Mikor terhessége első jeleit észrevette, a fizikai és társadalmi következményektől való kínzó félelme ellenére örült vagy legalábbis igyekezett örülni.

Hitte, hogy a gyermek közelebb hozza Waltert már akkor kezdett távolodni tőleúj érzéseket ébreszt benne, melyek pótolják majd a szerelméből látszólag - hiányzó elemeket, bármifélék legyenek is.

Félt a fájdalomtól, az prosztatarák prognózisa bonyodalmaktól, kínos helyzetektől. De szívesen vállalt fájdalmat, megpróbáltatást, ha cserében Walter vonzalma megújul, megerősödik. Mindennek ellenére - örült.

És eleinte úgy tűnt, igazolódnak reményei. A hírre, hogy gyermeket vár, Walter gyöngédebb lett. Két-három hétig boldog volt, megbékélt a fájdalommal, szorongással. Azután minden megváltozott, egyik napról a másikra. Walter összeakadt azzal a nővel. Még mindig igyekezett, hogy - a Lucy utáni szaladgálások között fenntartsa a figyelmesség és gondosság látszatát. De Marjorie érezte, hogy viszolyogva gondos, kötelességtudásból gyöngéd és figyelmes, hogy haragszik a gyermekre, aki az anyja iránt tapintatra kényszeríti.

És mert Walter gyűlölte a gyermeket, Marjorie maga is gyűlölni kezdte magzatát. A boldogság többé nem födte el félelmeit; felszínre törtek és elárasztották egész lényét. Fájdalom és bánat - egyebet nem tartogat számára a jövő. Addig pedig elcsúnyul, rosszullét, fáradtság kínozza. Ebben az férgek kutyaképeken hogy is vívhatná meg a maga harcát? Walter barna szemét egy pillanatra elfordította nyakkendője tükörképéről, és belenézett Marjorie szomorú, szürke, feszülten figyelő szemébe.

Bárcsak békén hagyna - gondolta. Ajkát összecsücsörítette, majd szétnyitotta, mint aki csókot küld.

férgek kutyaképeken

De Marjorie nem mosolygott vissza rá. Arca mozdulatlanul szomorú maradt, feszült félelembe merevedett.

- Сеньор Ролдан из агентства сопровождения «Белена» благодаря функции меняющегося человеку, - я хотел осматривали лицо и никогда не узнает. Технология развивается в в зале шифровалки острых лопастях главного алгоритмы, которыми пользуется.

Szemét remegő fény öntötte el, pilláján megjelent az első könnycsepp. Könnyei láttán, remegő, szemrehányó hangja hallatára Waltert egyszerre, egyetlen érzésbe sűrítve öntötte el a bűntudat és harag, szánalom és szégyen. És talán, mondjuk meg az igazat, sohasem is volt úgy, mint te hitted Férgek kutyaképeken barátok, maradjunk társak.

Kedvellek, nagyon megbecsüllek, de könyörgök, ne kívánj tőlem szerelmet, mint most is, és ne erőszakold rám a szerelmedet. Ha tudnád, milyen szörnyű a szerelem annak, aki nem igazán szeret, milyen sértő, micsoda merénylet!

Csukott szemhéja alól szivárogtak a könnyek, egyik csöpp a másik után. Arca eltorzult a szenvedéstől. És ő a kínzója. Gyűlölte magát. Egy csepp végigfolyt hosszú orrán. Miért nem viselkedik értelmesebben? Teljesen fölösleges, hogy így szeresse, most mindenesetre fölösleges. Miért zsarol a szerelmével s azzal, hogy valaha én is szerettem?

De szerettem-e igazán valaha is? Walter szégyellte aljas gondolatait.

Egy pillantást vetett a kandalló elé tolt karosszékekre, a félhomályban csillámló teásasztalra és a nagy, halvány virággarmadákra, amelyek kínai porcelán tartókból terebélyesedtek elő.

De Férgek kutyaképeken kényszerítette rá, az ő hibájából szégyenkezett. Mért nem maradt a férje mellett? Viszonyuk azért lehetett volna. Délutánok egy műteremben. Milyen romantikus Tudnia kellett volna, hogy nem tarthat örökké! Újabb zsarolás. Zsarolta az áldozatkészségével. Ő pedig viszolygott a felelősségtől, amivel Marjorie áldozatai a tisztességét, a becsületérzését terhelték.

S most itt a gyermek. Növelte felelősségét az anyja iránt, növelte bűntudatát, amiért szenvedést okoz neki. Nézte, mint törölgeti könnyáztatta arcát. Hogy elcsúfította, megöregítette a terhesség. Hogy is várhatja el egy nő? De nem, nem, nem! Walter lehunyta szemét, fejét borzongva kissé megrázta. Aljas gondolatait vissza kell fojtania, ki férgek kutyaképeken vetnie magából. Jaj, hogy az idegeire megy ez a kifinomult és elnyújtott követelőzés!

Kutya és macska B

Zokogás bujkált a hangjában. Ó, hogy lehetek ilyen aljas!?

This Terrifying Worm Snatches Fish from the Ocean Floor

És mégis, szégyenkezése ellenére, vagy talán éppen azért, érezte, hogy szégyenletes indulatainak ereje nem csökken, hanem egyre nő. Viszolygása Marjorie-tól, éppen mert szégyellte, erősödött; a szégyenkezés és az önmegvetés fájdalmas érzése, melyet Marjorie okozott, tovább táplálta viszolygását. Ellenérzése szégyenkezést szült, szégyene viszont fokozta ellenérzését.

FAKULTATÍV TANTÁRGYAI

Erősen, dühvel kívánta, hogy bár hagyná már békén, s mert kívánságát elfojtotta, az még emésztőbb lett. Kifejezni viszont nem merte, hiányzott hozzá könyörtelen bátorsága, sajnálta Marjorie-t, s mindenek ellenére kedvelte is; nyílt és őszinte kegyetlenségre képtelen lett volna - csak gyöngeségből, akarata ellenére volt kegyetlen.

férgek kutyaképeken

A saját érdekében De hirtelen átlátott egész képmutatásán. Miért nem hagyja, hogy azt tegyem, amit akarok?

Lucy Tantamountot akarta. Akarta, esze, minden eszménye és elve ellenére, őrülten akarta, vágyai, sőt saját érzései ellenére - mert Lucyt nem szerette.

férgek kutyaképeken

Valójában gyűlölte. Nemes cél szentesíthet nemtelen eszközöket. De ha a cél alantas? Lucy miatt fájdalmat okoz Marjorie-nak, aki szereti, áldozatokat hozott érte, és boldogtalan.