Sebeket sírva az ujjai között


Nem fog halálon az ajándék.

Valóban tisztább a kutya szája, mint az emberé?

Nem fog rajta a szép szó. Nem fog rajta az étel. Nagyevő s mégis sovány. Nem fog aranyon a rozsda. Nem fujta ki. Nem elég erre, vagy arra, annyi pénz, vagy idő.

milyen típusú condyloma tartozik méh rákos papilloma

Nem fülén, hanem hátán által tanul a rossz szolga. Nem galambkosár a világ. Nem gyermek kezébe való a kés. Nem gyermeknek való a bor, mert nem tudja megrágni.

torokfájás kezelése férfiak és paraziták

Nem győzi szuszszal, — pénzzel, borral, ruhával stb. Nem gyujthat az, kinek magának sincs tüze. Nem gyüjthet annyit a fösvény, hogy korhely fia el ne tékozolja. Nem hagyom hosszú pórázra. Nem hagyja magán száradni. A gyalázatot, sérelmet. Egy henczegő urfit arczul köptek. Barátai, kiknek az esetet elbeszélé, azt kérdék tőle: és te hagytad ezt magadon száradni? Nem, — mondá az, — hanem rögtön letöröltem.

Gyógyító királyok a középkorban

Nem hagyta az anyjában a nyelvét. Bőbeszédü, nyelves. Nem hajt a tatár, — vagy: nem hajt a török. Nem hányja az ételt a háta mögé. Hizik, kövérszik, fog rajta az étel.

Van valóságalapja az elméletnek

Nem halottas házhoz való a muzsika. Nem harapják le az orrodat, — vagy: nem esznek meg. Nem használ a tanács, ha nincs követője. Nem használ a jó ló, ha a kocsis nem jó. Nem használ a szó, ha a kéz nem jó. Nem hiába eteti száját. Fog rajta az étel. És más értelemben: sokat tud beszélni.

Ferenc pápa megrendítő beszéde: Szeretnélek megölelni titeket, és szeretnék együtt sírni veletek!

Ne higyj neki, a meddig meleg. Nem hólyag, hogy fölfujják. Nem hosszú a nap, kinek sok a dolga. Nem hoz semmit a konyhára.

New Ethiopian orthodox sibket ኦርቶዶክሳዊ ዕይታ ክፍል 5

Nincs belőle haszon. Nem hull a forgács faragás nélkül. Nem igaz barátság, mely könnyen elmulik.

hogyan lehet megszabadulni a nyakon lévő kis papillómáktól féregcsillárok tinktúrája, ha

Nem igen ég jól a pipája. Rossz dolga van. Nem ijed meg a maga árnyékától. Nem igy keresik a hat ökröt, — vagy: a vasas szekeret.

Nem illik minden mindenre. Nem illik bocskorra a sarkantyu. Urat akar játszani, de nincs módjában. Ung m. Ne mind cselekedd, a mi szabad.

Betadine oldat

Nem is beszél gyalog az emberrel. Büszke rátartós, vagy elbizakodott. Nem is hal, ha nem csuka. Nem is magyar, ki a Tiszából nem ivott. Nem javal tót a henyélés. Nem jámbor barátság, melyért megbántod Istenedet. Nem jár a maga lábán. Nem jár egy vágásban kereke. Nem gondolkozik észszerüleg. Nem jó a felettébb való barátság. Nem jó a bolonddal tréfálni. Nem jó annak dolga, kinek nincs irigye. Nem jó a gyermeket átlépni. Mert akkor nem nő nagyobbra. Babonás közmondás.

Nem jó a tűzzel játszani. Nem jó a bort visszájáról tölteni. Babonás km. Nem jó a kést élével fölfelé állitani. Nem jó a túró, ha nem jó a gyúró.

Mikor kezdődnek a bajok?

Nem jó, ha éjjelen át a házban kenyér nincsen. Nem jó két molnár egy malomban. Nem jó a nagy urakkal egy tálból szeresnyét enni. Nem jó katona, aki »gyenyerális« nem akar lenni. Nem jó madár, mely éjszaka jár. Sebeket sírva az ujjai között, kéjnőkre mondják.